Total Pageviews

Tuesday, August 2, 2016

2046 (2004) Directed by Kar-Wai Wong


The Cast includes:

Tony Leung Chiu-Wai as Chow Mo-wan
Maggie Cheung as Su Li-zhen (Cameo)
Gong Li as Su Li-zhen #2
Wang Sum as Mr. Wang
Faye Wong as Wang Jing-wen
Takuya Kimura as Tak
Dong Jie as Wang Jie-wen
Carina Lau as Mimi (Lulu)
Zhang Zi-Yi as Bai Ling
Siu Ping-lam as Ah Ping