Total Pageviews

Thursday, June 8, 2017

Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000) Directed by Ang Lee


The Cast includes:

Chow Yun-fat as Li Mu Bai
Michelle Yeoh as Yu Shu Lien
Zhang Ziyi as Jen Yu
Chang Chen as Lo / Dark Cloud
Cheng Pei-pei as Jade Fox
Sihung Lung as Sir Te
Fa Zeng Li as Governor Yu
Xian Gao as Bo
Yan Hai as Madame Yu
Wang Deming as Police Inspector Tsai
Li Li as May
Huang Suying as Aunt Wu