Total Pageviews

Thursday, March 1, 2018

The Grandmaster (2013) - Directed by Wong Kar-wai / 147 Screen Caps


The Cast includes:

Tony Leung as Ip Man
Zhang Ziyi as Gong Er
Song Hye-kyo as Zhang Yongcheng
Qingxiang Wang as Master Gong Yutian
Chang Chen as Yixiantian (The Razor)
Zhao Benshan as Ding Lianshan
Zhang Jin as Ma San
Shang Tielong as Jiang
Lo Hoi-pang as Uncle Deng
Kar-Yung Lau as Master Yong
Shun Lau as Master Rui
Xiaofei Zhou as Sister San


No comments:

Post a Comment